Časová os

Dohoda o uzatvorení skládky medzi L.Mikulášom a PS Veterná Poruba 21.3.2011
 •  oprávnené prevádzkovať skládku odpadov vrátane jej uzatvorenia s termínom 31. október 2014
Vznik spoločnosti EKOPLAZMA s.r.o. 24.6.2011
 • Dokument je spochybnený

Pozývací list pre viceprezidenta Alter NRG z Kanady od primátora L.Hrádku Branislava Trégera

20.7.2011
Mesto L.Mikuláš si nechalo vypracovať Analýzu odpadového hospodárstva 16.4.2012
Memorandum o spolupráci s obcou Podtureň a EKOPLAZMA s.r.o. 25.4.2012
 • pôvodne utajený dôverný dokument
Pracovné stretnutie primátorov L.Mikuláša, L.Hrádku a Podturne a spoločnosti EKOPLAZMA s.r.o. 9.5.2012
 •  dohoda o spolupráci
Návrh Memoranda o spolupráci medzi mestom L.Mikuláš a EKOPLAZMA s.r.o. 5.6.2014
 • stiahnutý z rokovania MZ  Liptovský Mikuláš
Zmena územného plánu Podtureň  6.6.2014
Návrh – Memorandum o spolupráci medzi mestom L.Mikuláš a EKOPLAZMA s.r.o.  26.6. 2014
Dohoda o skládkovaní odpadu na hrádockej skládke na najbližšie dva roky september 2014
 ↓
Memorandum o spolupráci medzi mestom  L.Mikuláš a EKOPLAZMA s.r.o. 23.10.2014
 ↓
Oznam z MŽP o povinnosti informovať -Podtureň (do 21 dní od doručenia) 8.12.2014
 • doručené 10.12.2014
 • vyvesené 22.12.2014
Oznam z MŽP o povinnosti informovať – L.Hrádok (do 21 dní od doručenia) 8.12.2014
 • doručené 10.12.2014
 • zverejnené 7.1.2015
Návrh Rozsahu hodnotenia zverejnené MŽP 12.1.2015
 ↓
Pozvánka na prvé stretnutie na MŽP 12.1.2015
 • pozvánka odolsaná z MŽP
 • na mesto došlo 5.1.2015
 • prvé prerokovanie Návrhu rozsahu hodnotenia (ešte bez pripomienok verejnosti)
 • MŽP predĺžilo lehotu na pripomienky do 28.1.2015
 ↓
Výzvy primátorovi zvolať zhromaždenie občanov L.Hrádku 20.1.2015 a  24.1.2015
Vznik petície občanov 24.1.2015
 • organizátor Milan Krasuľa
Zvolané verejné zhromaždenie občanov mestom Liptovský Hrádok 26.1.2015
 • termín 5.2.2015
Odovzdanie petičných hárkov na MŽP 27.1.2015
 • osobne odovzdal aktivista Milan Krasuľa
 • 2962 hlasov
Stanovisko EKOPLAZMY s.r.o. k reakciám na zverejnenie zámeru 27.1.2015
 • fórum mesta L.Hrádok
Oficiálne stanovisko mesta L.Hrádok k zámeru EKOPLAZMY s.r.o.  28.1.2015
 •  odovzdané na MŽP
Otvorené listy primátora LH  4.2.2015
 • minister ŽP
 • premiér Robert Fico
Verejné zhromaždenie občanov   5.2.2015
 • vyhlásenie starostu p Podturne pána Vojtíka , že pán minister projekt zastavil
Otvorený list primátora Liptovského Hrádku EKOPLAZME s.r.o. 6.2.2015
 ↓
Príspevok televízie TA3 o verejnom zhromaždení občanov  6.2.2015
 • reakcia hovorcu Ministerstva ŽP na vyhlásenia starostu Vojtíka naverejnom zhromaždení občanov
Pozvánka na druhé prerokovanie Rozsahu hodnotenia 10.2.2015
 • prerokovanie rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti (s pripomienkami verejnosti)
Zverejnenie Rozsahu hodnotenia na portáli MŽP enviroportal.sk  13.2.2015
Návrh novely zákona o odpadoch  schválený 17.3.2015
Doručenie Rozsahu hodnotenia na MU L.Hrádok, ktorý bol zverejnený 13.2.2015 na portáli MŽP enviroportal.sk   19.2.2015
Reakcia EKOPLAZMY na otvorený list primátora  26.2.2015
Ukončenie Memoranda Podtureň-Ekoplazma 6.3.2015
Výhlasenie Ekoplazmy pre obec Podtureň od odstúpenia zámeru realizácie projektu v Žadovici 10.3.2015
 • pozor posudzovanie Zámeru na MŽP pokračuje 
Návrh zmien a doplnkov č.4 ÚPN Podtureň 10.3.2015
 • návrhom  mení plocha plánovanej spaľovne svoju funkciu späť na poľnohospodársku pôdu
Doplnok k dohode o ukončení Memoranda medzi obcou Podtureň a Ekoplazmou 10.3.2015(22.5.2015)
 • doplnok mení bod 6
Žiadosť o vysvetlenie pre MŽP v súvislosti s odstúpením od Zámeru 19.3.2015
 • žiadosť Mesta L.Hrádok o vysvetlenie k vyjadreniu Ekoplazmy o odstúpení od Zámeru stavať spaľovňu v Žadovici
Odpoveď mesta L.Mikuláš na výzvu L.Hrádku – ukončiť Memorandum 17.3.2015(25.3.2015)
 • doručené na mesto L.Hrádok 25.3.2015
 • mesto L.Mikuláš sa bude Výzvou mesta L.Hrádok zaoberať 16.4.2015
Mesto L.Hrádok: Ukončenie zmluvy o ukladaní odpadu medzi L.Mikulášom a L.Hrádkom 25.3.2015
 • mesto L.Hrádok vypovedalo zmluvu o ukladaní mikulášskeho odpadu a hrádockej skládke k 1.4.2015 s výpovednou dobou 6 mesiacov
Zuzana Čapútová: Výzva pre MŽP na preverenie výhlasení EKOPLAZMY o odstúpení Zámeru  spaľovne v Žadovici 31.3.2015
 • advokátka Čaputová ako zástupkyňa aktivistov proti spaľovni MŽP požiadala preveriť, či EKOPLAZMA skutočne odstupuje od zámeru v Žadovici a či oficiálne požiadala o stiahnutie Zámeru v procese EIA
Odpoveď MŽP na Výzvu o preverení, či EKOPLAZMA skutočne upustila od Zámeru spaľovne v Žadovici 8.4.2015
 • odpoveď MŽP na Výzvu advokátky Čaputovej
zmeny ÚP Podtureň júl 2015
 • zmena územného plánu nadobudla právoplatnosť
 • pre túto chvíľu je realizácia spaľovne v Podturni-Žadovici zastavená, avšak:
 • EKOPLAZMA do dnešného dňa svoj Zámer na MŽP nestiahla 

 

4 thoughts on “Časová os

 1. Doplním do časovej osi:

  Dňa 2.5.2012, teda pár dní pred 9.5.2012, kedy primátori podpísali pamflet s Ekoplazmou bolo stretnutie primátorov Liptova na tému Odpad. Je náš primátor ochotný zverejniť zápisnicu z tohto rokovania, alebo sa bude zase čakať, kým ju niekto nájde na stole?
  Len ako perlička: v spravodaji je popísané z diára primátora plno nepodstatných vecí, ale o stretnutí primátorov 9.5.2012, kedy bol podpísaný sporný dokument, nie je o tom ani mäkké “f”. Prečo????????

  • Predpokladám, že išlo len o chybu v hrádockom spravodaji č.6/2012. Na obrázku je výňatok zo zápisnice č.5/2012 z MZ v L.Mikuláši zo dňa 14.5.2012, kde vtedajší primátor Slafkovský rovnako spomínal termín, ktorý súhlaí s dňom 9.5.2012. Ale pokiaľ nájdete relevantný zdroj, ktorý by potvrdil stretnutie aj 2.5.2012, okamžite ho priložím na časovú os

   ZMZ5_14_05_2012

   • Informáciu mám zo spravodaja. Nepredpokladám, že to bol nejaký preklep. Z nasledujúcich dôvodov: Na ďalší deň sa uskutočnilo stretnutie s firmou REDOX o odpadoch – táto informácia bola normálne zverejnená, čo považujem za korektné. Podľa mňa osobne sa v tom období uskutočnilo viacero stretnutí na danú tému, ktoré boli zavŕšené podpisom dokumentu 9.5.2012. Čo je aj logické. Primátor samotný uviedol stretnutie ešte s jednou firmou okrem Redoxu bez bližšej termínovej informácie, takže zatiaľ som to nedokázal dátumovo napárovať. Možno to bolo tiež v tom období.
    9.5.2012 predpokladám, že uzavreli nejakú sériu rokovaní a plazma sa im z toho zdala v tom období z nejakého dôvodu dobrá. Ja som síce na Trégera pomerne tvrdý a to hlavne po tom, čo ma pomerne hrubo oklamal pri kanáli pod Kokavsku cestou a celé sa to tam kôli tomu zvrzalo a ani následne nevyvodil žiadnu osobnú zodpovednosť voči hlavnému vinníkovi Šupalovi, naopak, zahralo sa to do autu s tým, že je všetko OK + k tomu kašle na bezpečnosť podmytej hrádze Belej. Aj napriek tejto mojej tvrdosti tvrdím, že nebol hlavný problém v tom, že sa s niekým stretol – bez toho by sa nič nedozvedel. Dokonca ani to nepovažujem za problém, že Plazmu vtedy považoval za OK riešenie. Mal vtedy informácie také aké, mal a podľa nich rozmýšľal. Celé to začína smrdieť špinavosťou až preto, že to, čo podpísal, pred ľuďmi tajil a následne omeškaním zákonných termínov v podstate pripravoval pôdu pre hladký prechod zámeru cez MU LH. Ak by mal čestné úmysly, tak by úplne v pohode zverejnil, že čo sa 9.5.2012 na úrovni primátorov dohodlo. V zásade to v tom čase nič neznamenalo, aj keď to bolo podpísané. Teraz samozrejme hodnotím len udalosti na úrovni LH. To, čo sa pieklo na úrovni Podtúrne a Mikuláša, dávam teraz bokom aj keď to bola špinavosť ešte hrubšieho zrna, ale pri optimistickom pohľade Tréger na nich nemusel mať vplyv a vzhľadom na utajovanie memoranda s Podtúrňou teoreticky ani nemusel všetko vedieť.
    Teda ak by to vtedy zverejnil, tak by zrejme došlo k tomu, že by si to ľudia pozreli a poniektorí vrtáci ako Vy, ja, Števo a ďalší by k tomu možno čosi poslali na fórum alebo priamo priamo na MU. Na základe toho by mal čas na získanie objektívnejšieho obrazu o technológii a jej možných dopadoch a úpravu svojho stanoviska alebo vyargumentovanie toho svojho voči občanom LH a Dovalova. Niečo by sa z toho utriaslo a ďalej by už primátor robil kroky v súlade so záujmami Hrádočanov a Dovalovcov a zrejme by mu niektorí z nich aj vedeli podať účinnú pomoc. Nie je istota, že by proti ostatným primátorom a oligarchom v pozadí dosiahol úspech, ale mohol by sa s kľudným svedomím pozrieť do očí svojim voličom.
    Tým utajovaním (nech už jeho dôvody boli akékoľvek – hlúposť, naivita, ziskuchtivosť) docielil to, že sa prešvihol veľmi významný časový priestor na efektívnu obranu. Ja osobne túto vojnu teraz už považujem za prehranú, lebo ľudia v pozadí do toho už vrazili také peniaze, že si jednoducho nemôžu dovoliť prehrať. Na rozdiel od roku 2012, keď by svoju pozornosť otočili inam, kde by očakávali menší odpor, ktorý by ich stál menej peňazí. Tiež si proti sebe popudil ľudí, ktorí niečo vedia a boli by mu užitoční v technických a ekonomických otázkach problematiky. Tí teraz ho nechajú sa škvariť vo vlastnej šťave a ak niečím prispejú, tak len s veľkým sebazaprením.
    Tréger namiesto toho, aby konečne vyklopil všetko, čo sa okolo plazmy doteraz udialo, aby boli ľudia v obraze, ďalej hrá hru na utajovanie. Je jasné, že po zverejní celého pozadia asi na ňom neostane jediná nitka suchá. Ale má takto šancu reálne pomôcť ľuďom. Ono totiž všetka tá snaha a energia, čo ľudia tomu venujú, bude zbytočná, ak sa v nejakom kritickom bode vyvalí zo skrine nejaký utajovaný kostlivec v podobe dokumentu o ktorom teraz nikto z nás nevie.
    Tréger má pred sebou ešte takmer celé volebné obdobie, keď má šancu zmeniť svoj spôsob vedenia mesta tak, aby si ho Hrádočania pamätali kladne.
    S utajovaním a ignoráciou sa to ale nedá.

    Ale prečo som toto tak obšírne napísal: Tréger je jediný, kto vie dať kompletné údaje z pohľadu LH. My sa o všetkom môžeme len dohadovať z nepriamych informácií alebo z dokumentov, ktoré náhodou presiaknu od inokadiaľ. Zatiaľ musím so smútkom konštatovať, že v podstate všetky dokumenty si verejnosť mohla prvýkrát pozrieť len z iných ako Hrádockých zdrojov.
    Neviem či toto Tréger číta, ale ak áno, tak nech to považuje za výzvu k väčšej otvorenosti.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s