Vyjadrenie Gabriela Nižňanského z MŽP k zlyhanému projektu Tees Valley

WPC_TV1_1_SM

Daniel Michník oslovil MŽP v súvislosti s ich Záverečným stanoviskom , v ktorom odporúčajú realizovať spaľovňu v Šamoríne (identickú so spaľovňou v Podturni-Žadovici) a v ktorom sa niekoľkokrát spomína, že podobné prevádzky na spaľovanie komunálneho odpadu sa momentálne dokončievajú  vo Veľkej Británii v Tees Valley a ktoré pán Musil a ďalší  uvádzajú ako úspešnú referenciu na túto “unikátnu, bezdodpadovú” technológiu.

Avšak: investor, popredná americká spoločnosť so 75 ročnou históriou, ktorá zamestnáva po celom svete  20.000 osôb a má ročné tržby takmer 10 milárd $, dňa 4.4.2016 oznámila, že končí s realizáciou projektu týchto dvoch spaľovní. Testovania a analýzy  totiž preukázali, že vzniknuté konštrukčné a prevádzkové problémy by si vyžadovali priveľa ďalších investícií a času na ich odstránenie. (pozn. ide o dve spaľovne, každá s predpokladanou kapacitou 350.000 ton ročne)


Odpoveď RNDr.Gabriela Nižňanského, riaditeľa odboru enviromentálneho posudzovania, MŽP , teda odboru, Čítať ďalej

Zlé správy zo Šamorína

Dňa 21.3.2016 (1 deň pred vymenovaním nového ministra ŽP),  Ministerstvo životného prostredia SR Odbor environmentálneho posudzovania -RNDr. Milena Okoličányiová, potvrdenie správnosti údajov RNDr. Gabriel Nižňanský, riaditeľ odboru environmentálneho posudzovania  v súčinnosti s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede vydalo Záverečné stanovisko, v ktorom odporúča realizáciu projektu “Zariadenie na vysokoteplotné zhodnotenie komunálneho odpadu” v Šamoríne, teda projektu spaľovne, ktorý je takmer identický s projektom plazmovej spaľovne pod Tatrami v Podturni.

 

Aktivista Miroslav Bodík v tejtosúvislosti oslovil primátora Liptovského Hrádku p.Trégera: Čítať ďalej