Stále ju môžu stavať, ved zmena ÚP č.4 je len na posudzovaní SEA a oznámenie o začatí posudzovania bolo vyvesené na obec. str.Podturne cca 1.4.2015, čiže SEA /t.j. podobný proces ako EJA/skončí tak za 2 mesiace,pokým budú schválené v súlade so zákonom /čo zmeny a doplnky č.2 a 3 neboli/ zmeny a doplnky č.4 bude aj september..a to už môže mať spalovňa vydané aj stavebné povolenie v súlade s momentálne platným ÚP!!!

nejak všetci driemu a o spalovni je podozrivé ticho!!! myslím,že to dopadne tak,ako v LM s heliportom!!!držím palce všetkým verejným bojovníkom proti spalovni a dúfam,že sa aj mne podarí úspešne dosiahnuť svoje “eso”proti…keby naozaj bol primátor proti spalovni, ZaD č. 2 a 3 mohol znegovať jedným listom na ministerstvo výstavby a boli by neplatné, lebo celý proces ich schvaľovania neprebehol podľa zákona a sú plné podvodov…takto naťahuje čas pre spalovňu a rozhorčenie verejnosti chladne,ľudia otupievajú a už len pár veteránov trochu do toho vrta…skládka sa zapĺňa za stratovú cenu a hodinky tikajú…

Jožo, 17.4.2015


 

MOJ DRUHÝ MAIL STAROSTOVI PODTURNE (odoslaný na Obec Podtureň 12. marca -včera ráno)

Dobrý deň pán starosta,

ďakujeme Vám za konkrétne opatrenia vedúce k zrušeniu zámeru na Žadovici. Je to dobré pre nás všetkých, vrátane Ekoplazmy.

Aktivisti tvoria veľmi silnú skupinu, zastupujúcu verejnosť. Nezávisle od Mesta Hrádok podnikajú kroky vedúce k zastaveniu tohto projektu. Môžem Vám povedať, že tento stúpajúci tlak boli iba prvé kroky k stopnutiu tohto zámeru. V zálohe sú ďalšie opatrenia, niektoré oveľa razantnejšie a pre zainteresovaných nepríjemnejšie, nechcem sa o tom rozpisovať. Preto som napísal, že stiahnutie Zámeru z ministerstva bude dobré pre nás všetkých, vrátane Ekoplazmy.

Teraz je postoj aktivistov asi taký, že Vaše kroky ohľadom zrušenia memoranda a zmeny územného plánu boli veľmi potrebné, ale nie je ničomu koniec. Pretože Memorandum bolo právne nezáväzné. Našim cieľom je stiahnutie zámeru Ekoplazmy z ministerstva.

Máme jeden spoločný cieľ a každý iné možnosti. Preto Vás chcem požiadať, aby ste z titulu Vašej funkcie využili postavenie ktoré máte.

Chcem Vás týmto poprosiť, pán starosta, aby ste vyzvali Ekoplazmu k stiahnutiu Zámeru z ministerstva. Kým je Zámer na ministerstve nemôžme byť spokojní a aktivisti určite nebudú nečinne čakať.

S pozdravom Jano Duriš


Je to len prvý krok. Ale ako sa v ukončení píše, starosta neodstúpil od memoranda z dôvodu, žeby bol presvedčený o jeho nesprávnosti, ale memorandum bolo ukončené ako reakcia na diskusiu verejnosti, z kontextu znenia dohody vlastne vyplýva, že to bolo pod tlakom “deformovanej mienky verejnosti”. Taká formulácia dáva dôvod na ostražitosť. Môže z nej vzniknúť časom zase nejaký dokument, že budeme len oči otvárať. Každopádne občania Podturne, ktorí majú podľa starostu “deformovanú mienku”, by asi mali zmeniť starostu za človeka, ktorý má tiež rovnako “deformovanú mienku” ako ostatní občania. Lebo sa môžu časom dočkať zase nejakého nedeformovaného memoranda alebo rovno zmluvy. Každopádne už aj podľa textu tejto dohody, je zrejmé, že je to úspech tlaku aktivistov a ostatnej verejnosti nie za pomoci, ale napriek názoru starostu Podturne. Ale aspoň mu treba uznať názorovú kontinuitu. To, že je v rozpore s verejnou mienkou a zdravým rozumom je už druhá vec, ktorú treba riešiť na inej úrovni – volebnej.
Treba si tiež uvedomiť, že vinou plnenia smetiska aj z Mikuláša došlo k razantnému skráteniu jeho životnosti. Bude treba preskúmať, v akom stave je deklarovaná triediareň, kedy bude spustená a aký to bude mať dopad na konečné plnenie skládky. Z pohľadu LH by mala byť prijateľná len alternatíva, že sa plniť skládka bude rovnako, alebo pomalšie, ako pred pripustením Mikuláša do Žadovice. Samozrejme v rozumnom časovom horizonte spustenia triedičky, lebo keď sa spustí pol roka pred zaplnením skládky, tak budeme v rovnakej ……… ako teraz. A o to viac vydierateľní. Dlhý termín prípravy triedičky a jej nízka kapacita by mal byť diskvalifikačný faktor pre prístup Mikuláša do Žadovice.
A v dlhodobom horizonte treba uvažovať aj o tom, že sa raz skládka zaplní a aj pri najlepšom triedení ostane časť odpadu, ktorú nebudú chcieť ani spracovatelia ani cementáreň.

Ivo Vrbičan


Začína mi byť z toho všetkého zle. Z celej Podturne. Vyrúbte všetko,  vypáľte, zabetónujte, vystrieľajte všetky zvieratá. Postavajte elektrárne, spaľovne, železnice, mosty, viadukty a neviem čo ešte. Na ihrisku postavte atómovú elektráreň a dajte zväčšiť cintorín. A ten názov “Pod modrou horou ” je neaktuálny, navrhujem: “Pod čiernou plazmaspaľovnou”. Ulice pomenujte Pod železnicou a Pri turbogenerátoroch. Myslím, že viacerí starí otcovia sa v hroboch obracajú …..

Miroslav Bryndza


 

Westinghouse Plasma Corporation, ktorá je vlastníkom technológie uvádza, že má v priemyselnom nasadení 5 spaľovní, z toho je jedna uzavretá pre nedostatok vstupnej suroviny. 2 spaľovne sú v Číne – odovzdané do prevádzky v rokoch 2012 a 2014. 2 spaľovne sú v Japonsku, z toho jedna je odstavená – v prevádzke od r. 2002 a 2003. 1 spaľovna je v Indii – v prevádzke od r. 2009. Neviem o akých 25 ročných skúsenostiach páni z Ekoplazmy rozprávate?!

Daniel Michník


Vážená pani Jednoduchá Mária…..
Aj chemička v Bhópále bola niekoľko rokov “bezproblémová”. Až do roku 1984: http://cs.wikipedia.org/wiki/Bh%C3%B3p%C3%A1lsk%C3%A1_katastrofa
Aj súdruhovia z krajiny, kde včera zjedli to, čo mali zjesť zajtra rozhodli, že Černobyľská elektráreň je tou najlepšou vo svete. Bola…. do roku 1986.
V roku 1995 v piatok 27.10 asi o 9:00 došlo k havárii vo VSŽ – únik CO – ( v podstate na technológii používanej roky a v celom svete) – výsledok 13 mŕtvych. ….

a to si myslíte, že na Žadovici bude nejaký ohník ako na špekáčky ?

Jozef Eštvanc

 

Nahnevaní občania

Jeden konkrétny príklad. V týchto dňoch som sa zúčastnil na verejnom zhromaždení občanov v Šamoríne, kde chce istá firma postaviť medzi Šamorínom a Kvetoslavovom pri obci Šámot plazmovú spaľovňu, či plynofikáciu odpadu. Teda zo začiatku by tam vozili 240-tisíc ton, teraz „už len“ 100-tisíc ton smetí a odpadu. Ľudia sú proti, pod protestnú petíciu sa podpísalo vyše 1600 občanov, čím sme sa stali aj účastníkmi konania. Zástupcovia investora vysvetľovali, ako to bude celé fungovať, snažili sa ľudí presvedčiť, že to nebude škodlivé. V tom ale vidím problém. Lebo oni rátajú s tým, že mesto to zrejme odmietne, ľudia sú totiž veľmi tvrdo proti, potom pôjdu na okres, ktorý to asi tiež neschváli, no kraj to už schváliť môže. Pretože z ministerstva majú také stanovisko, ktoré v zásade nie je proti. No a ja si neviem predstaviť, že mesto to odmietne, aj postihnutá obec a napriek tomu to postavia. Tvrdím, že ak by k tomu došlo, tak musíme použiť tie najtvrdšie prostriedky. Samozrejme, odpor ľudí môže mať rôzne formy, aj podľa Ústavy SR. Len ľudia cítia, akoby sa rozhodovalo o nich, ale bez nich. A to je neprijateľné. (5.10.2015)

Béla Bugár

predseda MOST-HID, Ministerstvo ŽP od 22.3.2016 vedie nominant MOST-HID


 

 

Vážení páni z Ekoplazmy,   p.Mišovie, P. Nahálka, p. Gejdoš, p. Čajka a iní.

Všetci veľmi dobre vieme, že za projektom Plazma spaľovne stojí niekto iný, oveľa mocnejší.

Zatiaľ ešte nevieme, kto to je, ale je len otázkou času, kedy sa to dozvieme. Vy ste len nastrčené osoby, na projekt nemáte nič potrebné: znalosti, skúsenosti, financie,……

Ste tzv. Biele kone.

Spaľovňa má spaľovať 240000 ton odpadu ročne. Po zohľadnení všetkých nariadení  nakladania s odpadom, je jasné, že množstvo nepoužiteľného odpadu určené už len na skládkovanie alebo spaľovanie klesne na 20%.   T.z. , že sa tu nebude zvážať odpad len z 10 susedných okresov, ale čisto teoreticky z 50-tich. Na Slovensku je 79 okresov. Je jasné, že sem nikto nebude voziť komunálny odpad z Medzilaboriec, ale ani z oveľa bližšieho V. Krtíša. Doprava by ich vyšla podstatne viac, ako likvidácia.

Z toho mi vychádza jediné: budete spaľovať najmä nebezpečný odpad, cena ktorého na likvidáciu je 10 -20 krát vyššia, ako komunálneho odpadu. Môže sa vyšplhať až na 5000-6000€ za tonu. A budete ho sem zvážať z celej Európy, keďže toto bude jediná spaľovňa tohto typu v Európe. Už sa síce jedna stavia v Británii, ale všetci vieme, že je to na ostrove, čiže doprava tam by bola ešte nákladnejšia.

A tým sa samozrejme  10-20 x zvyšuje potenciálne nebezpečenstvo spaľovne. Hrozba úniku dioxínov, furánov a iných toxických látok je obrovská.

Preto mám v tejto súvislosti na vás 2 otázky:

1, ste pripravený na to, že v prípade prvých úmrtí na rakovinu, kde sa potvrdí, že boli spôsobené látkami uniknutými z vašej spaľovne, budete žalovaní pozostalými, ktorí budú požadovať vysoké odškodné? Budete mať nato prostriedky? V Amerike už týmto spôsobom skrachovalo množstvo firiem. Teraz si možno poviete, ale tu nie sme v Amerike. Je to pravda, ale aj tu sa beztrestnosť pre najvyšších raz skončí. Tak, ako skončil Harabin skončí aj ten, čo nad ním držal ochrannú ruku.

2, ste vy, vaše deti, vaše vnúčatá a ďalšia rodina pripravený znášať ten obrovský psychický, morálny a etický tlak, ktorý sa na vás spustí, keď k niečomu takému dôjde? Už máte pripravené miesto, kde emigrujete? Bude to Belize, alebo niečo iné?

Všetko nasvedčuje tomu, že už sa chystáte na ústup. Tak ako povedal p. Mišovie dnes mojej kolegyni:

Že „ Ako chemik technológ, ktorého oslovila plazmová technológia likvidácie komunálneho odpadu v roku 2009, chcem sa dozvedieť, či táto technológia spĺňa kritériá normy určené legislatívou SR.
Aj keď bude EIA pre EKOPLAZMU pozitívna a obec Podtureň bude súhlasiť s výstavbou,
NEBUDEM NA ŽADOVICI V DANÝCH PODMIENKACH STAVAŤ PLAZMOVÚ SPLYŇOVŇU!!!“

Čo však vôbec neznamená, že po vydanom stavebnom povolení ,sa stavba zastaví. Nebudete pokračovať vy Ekoplazma, ale nový developerský subjekt Nanoplazma z Dolnej Maríkovej.  Pre nás občanov Liptova to však nezmení  nič na tom, že sta to boli vy Ekoplazma, ktorý ste to všetko zavinili. Samozrejme so súčinnosťou našich volených zástupcov .

Preto vás opäť dôrazne žiadam, aby ste stiahli svoj zámer do 5.3.2015. Ak sa naplnia moje prognózy, potom bude nasledovať hnev ľudu a Hnev  Boží.

Miroslav Bodík


Prosím Vás, páni, rešpektujte ako názor a presvedčenie moje, tak aj názory, presvedčenia a stanoviská nie stoviek, ale tisícok ľudí nielen z L. Hrádku, Liptova, ale aj z vyspelej západnej Európy – tam všade žijú ľudia, ktorí osobne a jasne, tak ako aj ja, povedali i napísali, že MY TU ŽIADNU SPAĽOVŇU ANI SPLYNOVŇU NECHCEME.

Martin Droppa


Argumentov za spaľovňu je podstatne menej ako argumentov proti nej . Nič racionálne nevidím v spracovávanom množstve 10 x prevyšujúcom súčasný a aj budúci stav. To, čo bolo v zámere predložené je nekvalifikované a odborne slabé zdôvodnenie za ktoré by som sa ja hanbil nie ako chemický či strojný inžinier ale už ako tretiak na strednej priemyselnej škole za mojich čias . Nech už boli vaše dohody s primátormi biele alebo čierne. My ako občania L.Hrádku a okolia nepotrebujeme skladovať a spracovať ani odpad z LM . …..

Niekedy keď sa postavil most , tak projektant sa postavil pod most s celou svojou rodinou v čase jeho skúšok . Ak ten most nevydržal , tak ten človek aj s rodinou zahynul pod ním . Toto je obdobná situácia. POSTAVÍTE SA A PRESŤAHUJETE SA DO NIEKTOREJ Z BYTOVIEK V BLíZKOSTI TEJTO STAVBY POČAS JEJ ŽIVOTNOSTI ? ALEBO ASPON NA 8 ROKOV ?

Juraj Števček

Pobúrení občania